سررسید وزیری پوست ماری


سررسید 96


مشخصات فنی
سال 1396
نوع سال میلادی-شمسی-قمری
نواخت روزها یک روز در صفحه
نوع کاغذ سفید 70 گرم
جنس جلد ترمو نفیس