سررسید وزیری ترمو یراق دار


سررسید 97- جلد ترمو نفیس با یراق تزئینی

- روز شمار جمعه جدا

- کاغذ کرم 70 گرم

- صحافی دوخت

- چاپ دو رنگ